Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Obradował Zarząd Wojewódzki SLD

dodano 2017-03-11 09:27 w kategorii: Ludzie

9 marca 2017 roku odbyło się w Zielonej Górze robocze posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SLD z przewodniczącymi Rad Powiatowych SLD.

Podczas posiedzenia wysłuchano informację Juliana Jankowskiego – przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej dotyczącą przeprowadzonych kontroli oraz zapoznano się z wnioskami pokontrolnymi.

Przyjęto sprawozdanie finansowe wojewódzkiej organizacji SLD za 2016 rok.

Oceniono przeprowadzanie różnorakich akcji organizowanych przez SLD lub z uczestnictwem SLD.

Rozmawiano o przygotowaniach do wyborów samorządowych.

Dyskusja dotyczyła również podjęcia współpracy z KOD.

Członkowie ZW SLD zapoznali się także ze stanem zbierania podpisów w poszczególnych powiatach pod ustawą ogłaszającą referendum w sprawie aborcji oraz przeciw reformie edukacji.

 Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.